Specialusis pedagogas organizuoja individualias specialiąsias pratybas, kurių metu moko įvairias negales turinčius vaikus, padėdamas įsisavinti ugdymosi turinį, lavindamas jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno individualius gebėjimus, ugdymosi galimybes ir mokymosi ypatumus. Taip pat padeda mokiniams įveikti mokymosi spragas, tobulinti mokymosi įgūdžius, gilinti žinias.